DISTRIBUTERJI

Rubrika je rezervirana za naše distributerje. V rubriki je vse, kar distributerji potrebujejo za stik s kupci, pripravo prodajnega podpornega materiala in moderniziranje razstavnega pohištva Crosscall.

attention“POZOR: Za uporabo ali objavo slik telefonov (mobilnikov in pametnih telefonov) je treba dodati pravno obvestilo o SAR: “SAR (specifična absorpcijska stopnja) mobilnih telefonov količinsko opredeljuje najvišjo raven izpostavljenosti uporabnika elektromagnetnim valovom za uporabo ob ušesu. Francoski predpisi zahtevajo, da SAR ne presega 2W/kg.”

VIDÉOS CORE RANGE CROSSCALL

VIDEO CORE RANGE

DOSTOP DO VSEBINE

VIDEI

SPORT VIDEO WITHOUT SOUND

DOSTOP DO VSEBINE

SPORT VIDEO WITH SOUND

DOSTOP DO VSEBINE

B2B VIDEO

DOSTOP DO VSEBINE

PROOF MARKETING VIDEOS

PROOF MARKETING CORE RANGE

DOSTOP DO VSEBINE

TREKKER-X4 DROP TEST VIDEO

DOSTOP DO VSEBINE

TREKKER-X4 FREEZING RAIN TEST VIDEO

DOSTOP DO VSEBINE

CORE-X3 DROP TEST VIDEO

DOSTOP DO VSEBINE